پلان آبی

حجم دیسک:                 ۱۰۰ مگابایت

ترنسفر ماهیانه:                 ۴گیگابایت

تعداد دیتابیس:                         ۲عدد

پارک دومین:                           رایگان

۲۹۰۰۰ تومان        –        سالیانه