پلان نارنجی

حجم دیسک:                 ۵۰۰ مگابایت

ترنسفر ماهیانه:                ۱۴گیگابایت

تعداد دیتابیس:                     نامحدود

پارک دومین:                           رایگان

۶۹۰۰۰ تومان        –        سالیانه